Flowers

Gezonde sportterreinen

 

Gezonde sportterreinen

Maandag 14 december 2015 - 09:00 - 16:30

Koning Boudewijnstadion

Organisatie door Apis Bruoc Sella, in samenwerking met de Stad Brussel en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel

De tweede lezing-vorming in de cyclus «Openbare ruimten zonder pesticiden » zal handelen over het beheer van sportterreinen en speelpleinen.  Ingezaaide of inerte terreinen, hoe deze ruimten beheren terwijl men de eisen tot vermindering van pesticiden tegemoet komt?

Vanaf 1 januari 2019 zal het gebruik van pesticiden verboden zijn op sportterreinen, evenals op alle andere openbare ruimten van de Brusselse regio. De overgangsfase waarin we ons nu bevinden moet het mogelijk maken deze uitdaging waar te maken binnen de drie jaar. Welke technieken gebruiken, benodigd materieel en te ondernemen acties om te komen tot gezonde, kwaliteitsvolle sportterreinen? Met welke invloed op de gebruikers, zowel op de liefhebbers als op de beroepsmensen? En welke specificiteit voor de verschillende soorten sportterreinen: voetbal, rugby, hockey, golf, petanque, tennis maar eveneens de atletiekpistes en recreatieve terreinen? Welke regels hanteren betreffende afwijkingen gedurende de transitieperiode qua stockering, etikettering en manipulatie van fytosanitaire producten?

Apis Bruoc Sella en haar partners nodigen u uit hierover te debatteren met onze panel van sprekers. Presentaties en discussies zullen in de vooravond gevolgd worden door een terreinbezoek op de verscheidene sportinfrastructuren van het  Koning Boudewijnstadion of in de nabije omgeving. Dit tot doel observaties en gedachtewisselingen teweeg te brengen betreffende de werkelijkheid van beheer van sportterreinen zonder pesticiden.

Voorlopig programma

Inleiding: het beheer van sportterreinen door de Stad Brussel  
Alain Courtois
Schepen van sport, Stad Brussel
Ahmed El Ktibi
Schepen van Milieu en Groene Ruimten, Stad Brussel
 
Op naar zero fyto voor de sportterreinen van Versailles (Frankrijk)  
Lionel Desclos
Dienstoverste Sportuitrustingen,  Versailles
 
De Brusselse sportterreinen: situatie en milieuuitdagingen
 
  Sophie Maerckx
Apis Bruoc Sella
De vermindering van pesticiden in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel: implicaties voor de sportterreinen
 
 
Manuela de Vaulx de Champion
Leefmilieu Brussel
 
Pesticiden en gezondheid: welke invloed voor de sporters?  
Frédéric Jomaux
Pôle Wallon de Gestion différencié
Beheer van inerte terreinen
 
 
Guillaume Hasenclever
Sandmaster
 
Beheer van gazonterreinen
 
 
Frederic Cahay
Golf van Naxhelet
Communiceren betreffende de pesticidevermindering  op sportterreinen
 
  Marc Wollast
Apis Bruoc Sella
 
Focus op de specificiteiten van de verscheidene sport- of recreatieve terreinen: voetbal, golf, petanque, tennis, speelpleinen …
 
 
Robert Vanderhulst
Leefmilieu Brussel

En sprekers te bevestigen

Terreinbezoek: de installaties van het Koning Boudewijnstadion en omgeving  
Dienst van sporten
Stad Brussel
 

Practische informatie

Plaats : Koning Boudewijnstadion - Erehal - Marathonlaan 135, - 1020 Brussel. Betalend parkeren

Datum : Maandag 14/12/2015 - 9:00-16:30

Doelpubliek : Professionele beheerders van sportterreinen, groene ruimten, sportclubs, zowel in de publieke als in de openbare sector (gemeentebeheerders van de Sportdiensten, beheerders van Groene Ruimten, beheerders van sportclubs, sport schoolhoofden, ondernemers in groene diensten, landschapsarchitecten, architecten, urbanisten, eco-raadgevers, studenten, gezondheidsbewust sporters,…)

Deelname : 15,-euro (koffie, lunch en dranken inbegrepen)

Inschrijvingen: online. Deelname is geldig na betaling.

Info : 02/672 14 27 - formation@apisbruocsella.be