Flowers

Contact

De conferentie-training cyclus "openbare ruimtes zonder pesticiden" is een door Apis Bruoc Sella voorgestelde project, met de steun van Leefmilieu Brussel.

Apis Bruoc Sella
Passiebloemenstraat, 30
B-1170 Brussel
Telephone : + 32 (0) 2 672 14 27 
Mail : formation@apisbruocsella.be

Om onze andere activiteiten te ontdekken, kunt u terecht op : www.apisbruocsella.be