Flowers

Workshop : Welke machines voor welke ruimte

 

Workshop

Welke machines voor welke ruimte ?

Maandag 25 juni 2018 - 08:30 - 12:00

Organisatie door Apis Bruoc Sella, in samenwerking met de gemeente Evere en met de steun van Hoofdstedelijk Gewest Brussel

De Ondersteuningcel Openbare ruimten zonder pesticiden, opgezet door Apis Bruoc Sella met de steun van Leefmilieu Brussel, nodigt u uit voor een workshop over het niet-chemisch wieden in een stedelijke omgeving. Dit evenement richt zich tot beheerders van publieke ruimtes in Brussel en wil oplossingen bieden voor een ecologische en efficiënte onkruidbestrijding via demonstraties en uitwisseling van ervaringen.

 

Voorlopig programma

In de zaal :

  • Welke machines inzetten voor efficiënt onkruidbestrijding, Valérie Vanparys, projectverantwoordelijk, Apis Bruoc Sella
  • Onkruidbestrijding in Evere : pesticidevrij sinds meer dan 3 jaar, Hans Van Rillaer, verantwoordelijke van de Dienst Beplantingen, Gemeente Evere

In de buitenruimte :

  • Demonstratie van machines voor onkruidbestrijding van de gemeente Evere
  • Demonstratie van goede praktijken van onkruidbestrijding voor meer veiligheid en efficiëntie
  • Demonstratie van machines door de leveranciers

Praktische informatie

Plaats: Dienst Beplantingen, Eenboomstraat 100 - 1140 Evere

Datum: Maandag 25/06/2018, 8:30-12:00

Doelpubliek: Gemeentepersoneel op het terrein (arbeiders, tuiniers), verantwoordelijken van technische diensten (groene ruimtes, begraafplaatsen, reinigingsdiensten, beplantingsdiensten, …), beheerders van publieke ruimten.

Informatie en inschrijvingen : Inschrijving gratis maar verplicht - Valérie Vanparys - info@zeropesticide.brussels  - 0470 742 036