Flowers

Zero fyto behoudt de overhand !

Zero fyto behoudt de overhand !

Hoe de openbare wegen inrichten om te komen tot een pesticidevrij beheer ?

Dinsdag 25 september 2018 - 08:30-16:30

Dit congres richt zich zowel tot de inrichtende actoren als tot de wegenbeheerders, om antwoorden te bieden op de uitdaging die het nulpesticidebeleid met zich meebrengt. In de samenvattings- en aanbevelingennota vindt u de inhoud van de onderstaande uiteenzettingen, net als een samenvatting van de debatten en workshops.

Organisatie door Apis Bruoc Sella, in samenwerking met Adalia 2.0, de gemeente Oudergem en met de steun van Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Uiteenzettingen

Hoe de openbare wegen inrichten voor een pesticidevrij beheer?

 
 
Valérie Vanparys
 
Apis Bruoc Sella
 
 
Anne-Claire Dewez
 
Leefmilieu Brussel
 

Beplantingen en strooizout

 

Frédéric Jomaux

Adalia
 
Preventieve maatregelen voor onkruidbeheer op verhardingen  

Elia Boonen

OCW

Mulch en bodembedekkers: een doordachte keuze

 

Pascal Colomb

Ecowal

De voorbeeld van de “Sintgilliculteurs"  

Jean-François Gheysen

Gemeente Sint-Gillis

Zero fyto en de gevolgen daarvan voor het wegenonderhoud: het geval van Brussel Mobiliteit  

Eric Flamée

Brussel Mobiliteit

Gedifferetieerd beheer van wegen : de voorbeeld van Moekskroen  

Christophe Deneve

Gemeente Moeskroen

Praktische informatie

Plaats: Gemeentehuis Oudergem - Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem

Datum: Dinsdag 25/09/2018 - Ontvangst 08:30 - Eind 16:30

Informatie: Valérie Vanparys - info@zeropesticide.brussels  - 0470 742 036